CAW Oost-Brabant

U bent hier

Samenwerking

CAW Oost-Brabant staat voor een solidaire samenleving. Om onze doelstellingen mogelijk te maken,  is samenwerking met lokale en regionale organisaties essentieel.

Zo kunnen we

  • krachten van mensen versterken om zelf op te komen voor hun rechten, om problemen zelf aan te pakken.
  • nieuwe methodieken ontwikkelen in hulpverlening bij specifieke thema’s of vragen.
  • de hulpverlening toegankelijker maken voor mensen die moeilijk aansluiting vinden.
  • bepaalde problemen of thema’s signaleren naar het brede publiek, welzijnspartners en het beleid.
  • diensten stimuleren om op een andere manier om te gaan met kwetsbare groepen, met aandacht voor de hele context.
  • antwoorden vinden op nieuwe maatschappelijke problemen.
  • inspelen op signalen en aanbevelingen van welzijnspartners in de regio.

Bruggen bouwen 

Via diverse samenwerkingsacties en projecten kunnen we sterker inzetten op meer en betere toegankelijkheid van diensten en organisaties en zo bijdragen aan een betere sociale bescherming van iedereen, en in het bijzonder van de maatschappelijk meest kwetsbaren.

Creatief en vernieuwend

Samenwerken in diversiteit verrijkt en daagt uit over de muurtjes heen te kijken. Door het experimenteren met de gebruikte methoden, de manier van communiceren, de rol en taakverdeling van organisaties, vindt men vaak nieuwe antwoorden op aanhoudende problemen.

Efficiëntere hulp

Samenwerking tussen hulpverlenende instanties verlaagt enerzijds de drempel om hulp te vragen en verhoogt de efficiëntie van de hulp die geboden wordt, door betere afstemming en gerichtere doorverwijzing. 

Werken aan verandering in de samenleving kan je nooit alleen. De meeste samenwerkingsprojecten zijn dan ook een gezamenlijk initiatief van het CAW met andere lokale en regionale partners waaronder de VDAB, de huisvestingsmarkt, gezondheidsinstellingen, scholen, CLB, OCMW, stad of gemeente en andere welzijnspartners uit de zorg voor mensen met een handicap, de jeugdhulpverlening of de ouderenzorg.

Bent u partner in het welzijn van mensen. Wil u een project met ons opstarten, mee bekend maken, of bent u geïnteresseerd in de mogelijkheden van een samenwerking? 

Contacteer ons. Samen kunnen we meer voor meer mensen.