CAW Oost-Brabant

U bent hier

Preventie

Preventie betekent dat we initiatieven willen opzetten om bepaalde problemen te voorkomen of dat we via gerichte acties structurele en duurzame oplossingen willen realiseren voor maatschappelijke problemen. 

We willen deze problemen herkennen, benoemen en bespreekbaar maken. Om zo oplossingen te stimuleren en bij te dragen aan verandering. 

Vanuit signalen 

Om dat te kunnen doen, vertrekken we vanuit signalen over wat mis loopt. Die kunnen vanuit verschillende hoeken komen. Vanuit cliëntbesprekingen, teamvergaderingen, gesprekken met andere diensten, de wandelgangen, de pers… Wanneer een signaal (probleem) herkenbaar is voor heel wat hulpverleners én cliënten, gaan we er mee aan de slag.

Samen met cliënten

Wanneer een van onze hulpverleners vaststelt dat een probleem meer en meer voorkomt of dat het ernstiger wordt, zal hij/zij dit signaleren. Samen met de cliënten gaan we op zoek naar de oorzaken en oplossingen voor het probleem. In de inloopcentra wordt regelmatig met de bezoekers samengezeten om te praten over gedeelde problemen en te zoeken naar goede oplossingen.  

Naar projecten

Om een probleem doelgericht te kunnen aanpakken, starten we projecten op. We doen dit zoveel mogelijk samen met andere organisaties. Want hoe groter het draagvlak voor het aanpakken van een probleem, hoe groter de kans op succes. 

Huidige projecten