CAW Oost-Brabant

U bent hier

Opvang

Onze opvangcentra bieden een tijdelijke, veilige en beschermende omgeving zodat je eerst tot rust kan komen. Daarna bekijken we samen wat er aan de situatie veranderd kan en moet worden.  

CAW Oost-Brabant biedt:

 • Jongerenopvang voor jongeren tussen 18 en 25 jaar die in een moeilijke situatie zitten en geen thuis of onderdak hebben. Wij zorgen voor tijdelijke opvang in een gestructureerde omgeving in combinatie met begeleiding en streven ernaar dat de jongere na het verblijf op eigen benen kan staan.
 • Opvang en begeleiding voor vrouwen (en hun kinderen) die door hun partner bedreigd of mishandeld worden of om een andere reden niet langer thuis kunnen blijven. Wij bieden onderdak en opvang op een veilig adres. We begeleiden hen om terug te keren en het geweld te stoppen of om een nieuw zelfstandig leven op te bouwen. 
 • Crisisopvang en kortdurende opvang en begeleiding aan mensen die niet langer thuis kunnen wonen of die door acute crisissituaties geen thuis of onderdak hebben.  
 • Winteropvang voor daklozen tijdens de koudste maanden van het jaar. Dit gebeurt in samenwerking met het OCMW. 
 • Tijdelijke opvang in gemeenschaps- of studiowonen van mensen die op verschillende domeinen uitsluiting kennen en via begeleiding en ondersteuning (opnieuw) zelfstandig willen wonen. Dit kan zowel voor alleenstaanden, als voor (alleenstaande) ouders met kinderen.

Hoe werken we

 • Tijdelijke opvang gaat steeds gepaard met begeleiding.
 • Begeleiding wordt steeds gegeven door professionele hulpverleners van het CAW of door goed opgeleide vrijwilligers.
 • Alle hulp is vrijwillig.
 • We werken stap voor stap en jij bepaalt het tempo.
 • Samen bepalen we wat jij belangrijk vindt dat er verandert.
 • We werken met verschillende methodieken, afhankelijk van je vraag en situatie.
 • Je betaalt een dagprijs voor het verblijf. De hulpverlening is gratis. Indien je onvoldoende middelen hebt, doen we bij het OCMW een aanvraag voor tussenkomst in de dagprijs.
 • We verkennen steeds of je recht hebt op hulp van andere diensten en helpen je dan om de stap te zetten naar OCMW, VDAB, huisarts, thuiszorgdiensten, mutualiteit, kinderopvang,… 

Contact

Heb je nood aan tijdelijke opvang? Neem dan contact op met het onthaal.